Chị... chính chị là người đã làm hư hỏng...

Những thước phim quý giá của chị sẽ sống mãi trong lòng thế hệ thanh thiếu niên Việt nam 8x 9x

Hôm nay thấy ảnh của chị, bao nhiêu kí ức lại ùa về :( buồn nao naooo