Hằng Phương: Không xinh nhưng rất là damdang nhé...