Ngọc Thùy: Mỹ tho gạo trắng nước trong :3

 

https://www.facebook.com/nhis.soschus