Thủy Ngọc: Em đã giết hàng tỷ sinh linh...

 

 

Chốt căng đét khét mù =)))))))))))))))